Produksjonselektronikerfaget

Aktuelle arbeidssteder

Som produksjonselektroniker kan du få jobb i elektronikkindustrien, der du skal kunne betjene både manuelt og automatisk produksjonsutstyr.

Sentrale arbeidsoppgaver er

En produksjonselektronikers arbeidsoppgaver består blant annet av

  • montering av elektroniske komponenter til større enheter ved produksjon av elektronisk og kommunikasjonsteknisk utstyr
  • behandling og programmering av elektroniske kretser og lodding av små detaljer
  • bruk av maskiner for elektronikkproduksjon
  • bruk av test- og måleutstyr

Les mer om produksjonselektronikerfaget 

Finn lærebedrift