Produksjonsteknikkerfaget, TAF

Dette er en utdanning som i løpet av 4 år fører fram til både fagbrev og studiekompetanse med full fordypning innen fysikk og matematikk. Den yrkesfaglige opplæringen blir gitt innen elektromekaniske fag og mekaniske fag.

De to første årene går alle elever tre dager på skole og to dager i bedrift. De to siste åra er alle lærlinger med lærekontrakt i en aktuell lærebedrift. Tredje året er fordelingen mellom skole og bedrift som i de to første, mens de er i bedrift tre dager i uka det siste året.

Opplæringstilbudet er krevende, og det kreves stor egeninnsats. Elevene vil i løpet av 4 års opplæring få 1 års lærlinglønn. Inntaket til opplæringen skjer på grunnlag av både karakterer og intervju med den aktuelle lærebedriften.

For å bli med i vurderingen til dette kurset, må du ha det som 1. ønske på søknaden din.

De best kvalifiserte søkerne karaktermessig fra ungdomsskolen vil bli innkalt til intervju, og blant disse velges de som får plass. Det skrives kontrakt mellom skolen, lærebedrift og eleven om de forpliktelser og rettigheter dette innebærer. Lærlingelønn fordeles over fire år.

Alle TAF-elever får spesiell studiekompetanse med full fordypning i matematikk og fysikk og kan dermed søke direkte på de fleste studier etterpå, også NTNU i Trondhjem for sivilingeniører.

Både tiden på skole og praksis regnes som læretid. Elevene har lønn i opplæringstiden med gratis skolemateriell og utstyr. Etter fire år kan eleven ha oppnådd fagbrev med spesiell studiekompetanse. Dette gir mulighet for høyere studier.

En fagoperatør i produksjonsteknikk skal kunne starte, stoppe og drive en industriell produksjonsprosess.

Sentrale arbeidsoppgaver

  • styring, herunder kontroll og justering av produksjonen
  • utføring, i form av tilrettelegging, start og stopp
  • omlegging, reparasjon og vedlikehold
  • feilsøking og feilretting i maskinutrustning og styringssystemer

Kilde: Raufoss Videregående skole og Vilbli.no

Finn lærebedrift