Rekordmange kurs i byggfag

Aldri før har vi hatt flere kurs innen byggfag som i 2021. Gjennom teori og praktisk læring, har våre lærlinger fått nyttig påfyll.

Innen byggfagene følger vi opp lærlinger i 8 forskjellige fag. Dette krever gode nettverk og samarbeidspartnere. De får faglig påfyll i form av teori og praktiske kurs og aldri før har våre lærlinger deltatt på flere kurs enn i fjor.  Mange av kursene har vært fysiske, mens noen har vi klart å gjennomføre via digitale plattformer på Teams eller andre e-læringsprogram.

Alle nye lærlinger får nødvendig sikkerhetskurs, som førstehjelpskurs, fallsikring og arbeid i stillas, personløfter, varme arbeider og arbeid med farlig utstyr.

Lærlinger i glassfaget har deltatt på lærlingskole utenfor Tønsberg som er et landsdekkende tilbud gjennom Glass og Fasadeforeningen. Her lærer de både praksis og teori på ukentlige samlinger og knytter nettverk med andre lærlinger i faget.

I andre fag har lærlinger i malerfaget, betongfaget, byggdrifterfaget og tømrerfaget deltatt på kurs i bransjelære og eksamensforberedende kurs med stort hell. De fleste av disse kursene er spesialsydde for våre lærlinger etter behov og vi samarbeider blant annet med Fagskolen Innlandet, faglærere og andre opplæringskontor for å utvikle gode og lærerike kurs. I ventilasjon- og blikkenslagerfaget har lærlinger deltatt på e-læringskurs med stort hell. Det er ekstra stas at alle lærlingene som har tatt privatisteksamen i sitt fag, har bestått med god margin.

    

Vi er heldige med våre kontakter i Fortidsminneforeningen. Her har lærlinger deltatt på «Kurs i muring av buer», «Tilstandsvurdering og utbedring av kledning» og «Gamle håndverksteknikker» med fokus på gamle håndverkstradisjoner.

Våtromskurs med Byggmesterforbundet er et av flere obligatoriske kurs for våre lærlinger i maler-, murer- og tømrerfaget. Over to dager får lærlingene kunnskap om kartlegging av skade, utbedringer og regelverk innen våtrom.

Vi ønsker nytt år med mange muligheter for faglig utvikling velkommen.