Salg, service og reiseliv

Aktuelle arbeidssteder innen salg, service og reiseliv

Du kan starte din egen bedrift, jobbe på kontor og hoteller, turisme- og reiselivsbedrifter, butikker eller større bedrifter, vaktselskaper, alarmsentraler eller flyplasser.

Sentrale arbeidsområder for reiselivsmedarbeider er

 • kunde/gjestebehandling
 • rådgivning og veiledning om reiser og reisemål
 • planlegging og gjennomføring av aktiviteter og opplevelser
 • bruk av informasjonsteknologi som salgs- og støtteverktøy
 • bruk av søkemotorer og bookingsystemer
 • reservasjon og billettering
 • markedsføring og salgsarbeid

Sentrale arbeidsområder for salgsmedarbeider er

 • markedsstrategi, markedsføring og salgsarbeid
 • ulike salgsmetoder (telefonsalg, nettsalg, direktesalg, mersalg, gjenkjøp)
 • kommunikasjon og sosial samhandling
 • bruk av teknologiske hjelpemidler
 • inngående kunnskaper om bedriftens produkter

Sentrale arbeidsområder for vekter er

 • forebyggende informasjonstjeneste overfor publikum og kunder
 • planlegging og gjennomføring av sikkerhetstiltak hos kunder
 • forebyggende vern- og sikringsarbeid samt førsteinnsats ved uforutsette hendelser
 • salgsarbeid og service
 • betjening av automatiske varslings- og overvåkingsanlegg
 • konflikthåndtering

Følgende fag ligger under salg, service og reiseliv