Sikkerhetsfaget

Aktuelle arbeidssteder

Som vekter kan du arbeide i vekter- og vaktselskaper, alarmsentraler eller i større bedrifter som har ansatt egne vektere.

Sentrale arbeidsoppgaver

  • forebyggende informasjonstjeneste overfor publikum og kunder
  • planlegging og gjennomføring av sikkerhetstiltak hos kunder
  • forebyggende vern- og sikringsarbeid samt førsteinnsats ved uforutsette hendelser
  • salgsarbeid og service
  • betjening av automatiske varslings- og overvåkingsanlegg
  • konflikthåndtering

Les mer om sikkerhetsfaget

Finn lærebedrift