Nå kan du nominere Årets Lærling 2022!

Søknadsfrist 15.12.22. Er det DIN lærling som går av med seieren i år?

Hvem kan nomineres?

Lærlinger som har vist stor faglig interesse, kreativitet, egenutvikling og arbeidsinnsats og som har hatt aktiv lærekontrakt minimum 6 måneder i løpet av 2022.

Hvem kan nominere?

Faglig leder og instruktører kan nominere sin/-e dyktigste lærling/-er

Begrunn valget med faglig interesse, kreativitet, egenutvikling og arbeidsinnsats. Husk å legge ved et bilde av lærlingen.
Bildet vil bli brukt i nominasjonsprosessen og i markedsføring av kåringen.

Det er mulig å nominere flere lærlinger.

Hvordan nominere:

Nominasjonsskjemaer sendes ut pr mail i uke 47.

Nominasjonsfrist: 15.desember 2022