Spørsmål og svar

Internasjonalt Servicekontor gir lærlinger fra Innlandet muligheten til å ta tre måneder av læretida i et land i Europa.

Les mer om tilbudet her.

En lærling skal ha minimum en nyutdannet fagarbeiders lønn fordelt på læretiden. 
De fleste bedrifter velger å bruke lærlingstigen. Dette gir en liten økning i lønnen pr halvår (30 % første halvår, 40 % andre halvår, 50 % tredje halvår og 80 % siste halvår). Noen velger også å betale 50 % ene året og 50 % andre året. 

Lønn avtales direkte mellom lærling og bedrift. 

Du kan enten gå sommerskolen, ta opp eksamener som privatist eller via Karriere Oppland. 

Les mer om sommerskolen og hvilke fag som tilbys her.

– Deltakelse i nettverk av bedrifter i samme   bransje som kan effektivisere opplæringen og gi et bedre og mer variert opplæringstilbud.

– Medlemsbedriften får oppfølging og veiledning i arbeidet med lærlingene.

– Eventuell teoriopplæring organiseres og gjennomføres av opplæringskontoret.

– Bedrifter med ensidig produksjon kan, i samarbeid med de andre medlemsbedriftene, tilby tilfredsstillende opplæring.

– Medlemsbedriftenes opplæringsvirksomhet koordineres og effektiviseres.

– Medlemsbedriftene får hjelp til rekruttering av lærlinger/lærekandidater.

– Medlemsbedriftene kan konsentrere seg om å lære bort faget, og overlate ”papirarbeidet” til opplæringskontoret.

Om du jobber i en stor eller liten bedrift – alle kan ha lærling

I utgangspuntet vil du få en opplæringskontrakt og gå som lærekandidat. Når du har bestått alle fagene gjøres kontrakten om til en lærekontrakt og du fullfører som lærling med fag-/svennebrev.

Sikre fremtiden for din bransje

Videreføring av kunnskap gjennom lærlingordningen bidrar til å sikre bransjens fremtid. Seriøsitet, kvalitet og pålitelighet er holdninger som skapes gjennom praksis. Virksomheten styrker sitt omdømme ved å ta inn lærlinger. Lærlingordningen bidrar også til å sikre bransjens konkurranseevne.

Å ta inn lærling er på lengre sikt en god investering. Etter en stund i bedriften bidrar lærlingen ofte til at inntekten øker. Lærlingen blir i løpet av læretiden stadig mer produktiv og lønnsom for din virksomhet. Virksomheten vil motta et tilskudd for å ha lærling.

Rekrutter din fremtidige medarbeider

En lærling kan læres opp til å bli en god medarbeider tilpasset din virksomhets særskilte behov. Etter endt læretid, kan du rekruttere en dyktig medarbeider som har bevist sin dyktighet gjennom læretiden. Denne nye fagarbeideren kjenner virksomheten godt og er produktiv fra første dag. Virksomheten er ikke forpliktet til å ansette lærlingen etter endt læretid.

Sikre oppdatert kunnskap

Lærlingordningen hjelper virksomheten til å bedre kunnskapsforvaltning og bidrar til kontinuerlig faglig fornyelse i virksomheten.

Med fagbrev eller svennebrev kan du gå videre på fagskole eller ta høyere utdanning på høgskole og universitet. Fagskole er en yrkesrettet utdanning som bygger på videregående opplæring, og er ofte tilrettelagt slik at utdanningen kan tas mens du er i jobb. Her kan du blant annet ta mesterutdanning, og få tittelen mester. 

Det følger et opplæringstilskudd med lærlingen. Dette tilskuddet skal hjelpe deg å legge til rette for opplæringen av lærling/lærekadidat. Tilskuddet utbetales etter Årsmøtet i mars.

Lønn
En lærling skal ha en nyutdannet fagarbeiders lønn fordelt på læretiden (vanlig løp 2 år).
Mange bedrifter velger å følge Lærlingstigen, det vil si at lærlingens lønn stiger i takt med verdiskapningen. Første halvår i læretiden får lærlingen 30% lønn, andre halvår 40%, tredje halvår 50% og siste halvår 80% lønn. 

I elektrikerfaget har Nelfo egne lønnssatser, for mer informasjon se NELFOs hjemmesider

  • Som lærling kan du ha rett til stipend. Du kan lese mer om hva slags stipend du kan ha rett til på Lånekassens nettsider.

Er du sykmeldt i en lengre periode (over 2 uker) vil dette registreres som brudd i læretiden, og læretiden vil forlenges tilsvarende. 

Hvis en lærebedrift ikke kan gi deg opplæring i alle læreplanmålene kan du hospitere hos en annen godkjent lærebedrift. En hospiteringsperiode kan være alt fra noen dager til noen måneder.

En faglig leder har hovedansvaret for at du får opplæring i henhold til læreplanmålene. En faglig leder behøver ikke stå alene for opplæringen, andre ansatte i bedriften vil bistå med dette og de får betegnelsen instruktører. 

Ja, det kan du. Snakk med Lærlingsenteret Innlandet og vi hjelper videre. 

Ja, det er obligatorisk å dokumentere egen opplæring. Ved mangelfull eller ikke ført logg kan du miste lærekontrakten din. 

Snakk først med faglig leder og prøv å løse situasjonen. Hvis dette ikke fører frem må du ta kontakt med Lærlingsenteret Innlandet, og vi hjelper deg videre. Hvis situasjonen tilsier det kan du bytte lærebedrift. 

Ønsker du å bytte fagretning bør dette være innen for et relevant fag og det bør skje så tidlig som mulig i læretiden. Dette må godkjennes av fagopplæringskontoret i fylkeskommunen. 

Søk via www.vigo.no innen 1.mars.

Du kan også søke direkte i bedrift. Kontakt gjerne Lærlingsenteret Innlandet eller fagopplæringskontoret i fylkeskommunen for å planlegge lærlingløpet.

Lærling:

  • Må ha bestått alle fag
  • Full opplæring i alle læreplanmål
  • Fag- eller svennebrev etter endt læretid
Søknadsfrist via www.vigo.no er 1.mars.

Lærekandidat:

  • Må ikke ha bestått alle fag
  • Opplæring etter avtalte læreplanmål
  • Kompetanseprøve etter endt læretid 

Søknadsfrist via www.vigo.no er 1.februar.

Nei, du kan starte som lærling uansett alder.

Søk via www.vigo.no innen 1.mars. 

Søker du læreplass direkte til bedrift kan du søke hele året. Det er ingen datofrist for å skrive lærekontrakt, disse kan skrives og startes hele året.