Startet egen bedrift i læretiden

Albert er tømrerlærling og har allerede drevet egen bedrift siden han var 18 år.

Da startet han for seg selv sammen med broren sin som kun er et år eldre. Broren tok svennebrev i 2020 og de to unge og målrettede gutta har hektiske og varierende dager.

Albert skal opp til svenneprøve til sommeren og det er ingen hemmelighet at han ønsker å få beste karakter på prøven sin.

Albert fikk tidlig avtale om læreplass hos Byggmester Ringerud på Kolbu. Der er han lærling og blir fulgt opp av faglig leder Martin Ringerud.

I tillegg til å være lærling og drive egen bedrift, har han på fritiden jobbet med oppussing av gammel kårbolig hjemme på Midtbu Gård på Eina. I bedriften får de god hjelp av sin far som er økonomiansvarlig og sparringspartner. Han bidrar også med å regne tilbud til kundene. Albert innrømmer at papirarbeid ikke er det morsomste han gjør. Albert eier 80% av aksjene i Midtbu Bygg & Rehab AS og håper på god  blanding av forskjellige typer jobber i den nystartede bedriften. Fremtiden er utrolig spennende.

Den unge gründeren trives godt med lite ferie og lange dager. Dette syntes han rett og slett er kjempemoro. Det er sjelden å oppleve et lignende faglig engasjement hos unge gutter. Albert ønsker også på sikt å kunne rekruttere nye fagarbeidere gjennom lærlingeordningen. Det kommer da godt med at både broren og han selv har vært lærlinger hos både større entreprenør og hos en mindre byggmester. Slik kan de bidra med sin erfaring fra læretiden til fremtidige lærlinger.

Lykke til med Midtbu Bygg & Rehab og håper du når målet om bestått meget godt på svenneprøven, Albert.