Styret i Lærlingsenteret Innlandet

Styret i Lærlingsenteret Innlandet er sammensatt av representanter fra medlemsbedriftene.

Tom Erik Wiklund (Styreleder)
Elektroimportøren AS avd Gjøvik

Terje Braathen
Betonmast Rotstigen

Kåre Solberg
EL-FAG AS

Dag Ring
Skogvang Installasjon as

Per Nyhus
TeleDataØst Gjøvik AS

Ole Asbjørn Møller
Nordbohus Gjøvik AS

Per Ivar Olerud
Elektriker`n Lena