Styret vårt

Styret i Lærlingsenteret Innlandet er sammensatt av representanter fra medlemsbedriftene.

Tom Erik Wiklund (Styreleder)
Elektroimportøren AS avd Gjøvik

Ivar Bergum
Eltera Lillehammer AS

Roar Duvrud
EL-FAG AS

Ole-Harald Røisehagen
Byggmester Ole-Harald Røisehagen

Turid Borud
Innlandet Fylkeskommune

Ole Asbjørn Møller
Nordbohus Gjøvik AS

Per Ivar Olerud
Elektriker`n Lena