Sveisefaget

Aktuelle arbeidssteder

Sveisere arbeider innenfor blant annet kjemisk og mekanisk industri, oljevirksomhet, skipsbygging og treforedling.

Sentrale arbeidsoppgaver

Hovedoppgaven i faget er å sammenføye metalliske materialer ved hjelp av forskjellige smelteprosesser. Sentrale arbeidsområder er

  • arbeid etter arbeidsinstruksjoner, tegninger og WPS (sveiseprosedyrer)
  • håndtering av materialer, hjelpestoffer og verktøy for materialbearbeiding
  • utføring av sveiseprosesser etter angitt metode
  • vedlikehold og feilsøking på sveiseutstyr

Les mer om sveisefaget

Finn lærebedrift