Tak- og membrantekkerfaget

Aktuelle arbeidssteder

Som taktekker kan du få jobb i privat byggevirksomhet eller i entreprenørbedrifter.

Sentrale arbeidsoppgaver

Tak- og membrantekkerfaget omfatter tekking av nybygg, rehabilitering, omtekking, service og reparasjoner av tak. Arbeidet foregår på boligblokker, småhus, ulike typer industribygg, idrettshaller, terrasser, jorddekkede konstruksjoner, tunneler og våtromsmembraner. Sentrale arbeidsområder er

  • vurdering av underlaget
  • diffusjonstetting
  • isolering, med og uten falloppbygging
  • mekanisk forankring av tekkinger
  • tekking av flate tak, skråtak og buetak

Les mer om tak- og membrantekkerfaget

Finn lærebedrift