Tavlemontørfaget

Aktuelle arbeidssteder

Som tavlemontør kan du få jobb i bedrifter som monterer, kobler og kontrollerer elektriske tavler.

Elektriske tavler brukes i ulike bygninger, innen industri, offshore og maritime installasjoner.

Sentrale arbeidsområder er

  • Planlegging og gjennomføring av arbeidet ut fra aktuell dokumentasjon, direktiver, forskrifter og normer
  • Bygging av elektriske tavler for distribusjon, styring og omforming av elektrisk energi og signaler
  • Montering og kobling av mekaniske og elektriske komponenter og enheter i henhold til aktuell dokumentasjon
  • Kontroll, feilsøking og feilretting i tavleanlegg

Mer om tavlemontørfaget

Finn lærebedrift