Verktøymakerfaget

Aktuelle arbeidssteder

Verktøymakere arbeider i spesialiserte verksteder og i verktøy- og vedlikaholdsavdelinger ved produksjonsbedrifter, samt i mekanisk industri.

Sentrale arbeidsoppgaver er

  • framstilling og sammenpassing av produksjonsverktøy og utstyr
  • vedlikehold og service av utstyr
  • anvendelse av småmaskiner og spesialmaskiner

Les mer om verktøymakerfaget

Finn lærebedrift