Vi skifter navn!

Vi er kjempestolte av å kunne annonsere at vi fra i dag skal hete Lærlingsenteret Innlandet.

Vi har nå en egen avdeling for elektro, en avdeling for bygg- og anlegg og en tverrfaglig avdeling. Disse følger opp bedrifter og lærlinger i sine fag, arrangerer kurs og undervisning.

Vi er stolte over våre bedrifter som gjør en formidabel innsats for fremtidens fagarbeidere og vi mener, fremdeles, at vi har verdens beste jobb!

Historikk:

Opplæringskontoret for håndverk- og industrifag startet som et prosjekt gjennom Gjøvik Næringsråd i 1991. I 1995 ble det registrert som eget selskap.

Vi startet med lærlinger i elektro-, mekaniske- og bygg- og anleggsfag, etterhvert har flere fag føyd seg inn i rekken.
Pr i dag er vi godkjent i 30 fag, men hovedvekten er fremdeles innen de samme fagene vi startet med.

Fra 1991 – 2012 hadde vi lokaler i Jernbanegata 2 sammen med Næringsrådet. Vi flyttet til våre nåværende lokaler i november 2012, med 7 kontorplasser, møterom, undervisningsrom og to prøvestasjoner for elektrikerfaget. Vi har i tillegg to prøvestasjoner på Lillehammer og en i Valdres.

Vi er nå 5 ansatte med egne fagfelt. I tillegg er vi samlokaliserte med et annet opplæringskontor.