Dysleksi Norge

Her er tips på gode verktøy om du sliter med skrive- og lesevansker

Mange av våre lærlinger har lese- og skriveutfordringer. Her er en video fra Dysleksi Norge med masse tips for å gjøre hverdagen litt lettere når det gjelder lesing og skriving.