Yrkesfagenes Hus Innlandet

Velkommen til Yrkesfagenes Hus Innlandet, Damvegen 8, Hunndalen.

Vi består av tre opplæringskontor (Lærlingsenteret Innlandet, Opplæringskontoret for bil- og transportfag i Vestoppland og Traktorbransjens Opplæringskontor) som sammen administrerer 46 lærefag, 793 medlemsbedrifter og ca 700 lærekontrakter innen bl.a. bil, transport, elektro, bygg, salg og service, RM-fagene, landbruk- og anleggsmaskiner. Du finner oss i Damvegen 8 i Hunndalen, Gjøvik. Her har vi verksted, prøvestasjoner, kontorer og undervisningslokaler.

Les mer om Opplæringskontoret for bil- og transportfag i Vestoppland her og Trakorbransjens opplæringskontor her