Bygg- og anleggsteknikk

Illustrasjon av en hjelm i grønn sirkel.

Du lærer ...

  • produksjon og oppføring av nye bygninger og anlegg
  • ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg
  • om klima og teknologi
  • om bruk av tegninger, beskrivelser og beregninger
  • om kvalitet og sikkerhet
  • materialkunnskap
Illustrasjon av en hjelm i grønn sirkel.

Arbeidssteder

  • offentlig eller privat virksomhet
  • større eller mindre håndverksbedrifter
  • industri- eller entreprenørbedrifter

Lær mer om bygg- og anleggsteknikk på