Lærlinger

En læreplass gir deg arbeidserfaring og verdifull kompetanse på veien videre

Slik søker du læreplass

  • Registrer deg på vigo.no innen 1. mars.
  • Send søknad direkte til bedriften(/e) du ønsker læreplass hos
  • Bruk nettverket ditt til å finne bedrift/læreplass
  • Møt gjerne opp personlig
  • Følg opp søknaden din, ring og hør om den er mottatt
  • Forbered deg til intervjuet
  • Vis deg fra din beste side

Ta deler av læretiden i utlandet

Gjennom EUs program Erasmus+ kan norske lærlinger ta 14 uker av læretiden i utlandet. Reise, opphold og språkskole dekkes gjennom prosjektet. Dette er en unik mulighet til å få internasjonal erfaring i ditt fag, lære et annet språk og få nye venner og erfaringer.

Les mer om tilbudet her

Det beste med å være lærling er/var…
Å lære noe helt nytt fra dyktige folk med masse kunnskap. Også synes jeg det var veldig gøy å se de ferdige produktene og kunne si at «Jeg har vært med å gjort dette». Det har gjort at jeg både under lærlingtiden og etter føler meg som en del av noe stort.
Jeg valgte faget mitt fordi…
Jeg valgte CNC fordi man nesten kan leke seg litt med faget. Siden det er så mange muligheter kan du lage alt fra gressklipperhjul til bruer! Man får ofte nye og varierte prosjekter. Det gjør også at hverdagen ikke blir så ensidig, noe jeg synes er viktig.
Det beste med å få hjelp fra Lærlingsenteret er/var…
Den gode oppfølgingen! De er veldig personlige og tar deg på alvor, enten det er store eller små ting du lurer på, så hjelper de deg.

Helene Kind Wensini

Det beste med å være lærling er å få tildelt oppgaver der du får utfordret kunnskapene dine, og finne ut av hva du er i stand til å få til på egenhånd.

Stian Hammervold. Minel Gausdal

Bilde av en lærling som står utenfor et hus
Bilde av en lærling som står utenfor et hus
Det beste med å være lærling er å få tildelt oppgaver der du får utfordret kunnskapene dine, og finne ut av hva du er i stand til å få til på egenhånd.

Stian Hammervold. Minel Gausdal

Ung gutt som jobber med elektro- og datateknologi
Hvorfor valgte du å gå elektro/elektrikerfaget
Jeg ønsket en fremtid hvor jeg får en tidlig og sterk utdanning og føler jeg hjelper andre mennesker på en faglig måte! Samtidig som det finnes ekstremt mange veier å gå etterpå.
Hvordan har du opplevd læretiden din i bedriften
Jeg har opplevd den som ryddig og veldig ordentlig! Jeg føler jeg har blitt sett og fått det jeg har trengt for å få riktig opplæring.
Hvordan opplever du samarbeidet med Lærlingsenteret Innlandet
Ekstremt Bra! Jeg føler jeg har blitt faglig styrket, og har fått svar og blitt ivaretatt og veiledet dit jeg er. VG3 kurset og oppfølgingen generelt har vært svært hjelpsom!

John Magnus Hansebråten

FAQ