Informasjonsteknologi og medieproduksjon

Illustrasjon av en stikk i grønn sirkel.

Du lærer ...

  • idéutvikling og kreativ problemløsning
  • om brukerstøtte, nettverk, IT-sikkerhet og programmering
  • innholdsformidling og historiefortelling
  • foto, film og grafisk design
  • kommunikasjon og markedsføring
Illustrasjon av en stikk i grønn sirkel.

Arbeidssteder

  • IT-driftsselskaper og IT-avdelinger
  • multimediebedrifter, reklamebyråer eller forlag

Lær mer om informasjonsteknologi og medieproduksjon på