Tor Ole Karlsen Telenorbutikkene (4)

Sitat 1 lærebedrift

Vi har valgt å være med i Lærlingsenteret Innlandet, de er profesjonelle og strukturerte, og med en veldig kollegial dialogsform med god kjennskap og forståelse ovenfor våre ønsker og behov. Vi har hatt samarbeid med å følge opp lærlinger innen salgs- og serviceyrket i en årrekke, og er meget fornøyd med den tette oppfølgingen av våre lærlinger.

Tor-Ole Karlsen, Telenorbutikken