Illustrasjonsbilde av et hus, med to personer og en snømann

Det er mange grunner til å jobbe hvitt

Det finnes veldig mange argumenter for å jobbe hvitt. Her finner du noen av dem.

Lærlingeplass og fagbrev

I dag er det 45 000 lærlinger i Norge. Arbeidslivet trenger fagarbeidere, og det satses mye på utdanning og lærlingeordninger. Vi trenger opplæringsbedrifter som kan utdanne nye fagarbeidere, for i dag er det mangel på dette. Det er hvitt arbeid som sørger for lærlingeplasser, din lærlingeplass.

HMS – helse, miljø og sikkerhet

Når du jobber i en bedrift er det arbeidsgiver som er ansvarlig for helsa og sikkerheten din på jobb. Det stilles krav til lokaler, verneinnretninger og tilrettelegging av arbeidet for å gi trygghet for deg når du jobber. Dette vil du vel ikke gå glipp av?

Konkurransedyktig lønn

Jobber du i en seriøs bedrift vil du få lønn etter tariff. I en tariffavtale har du bestemmelser om lønn, arbeidstid og ulike tillegg. Hvitt arbeid er med på å sikre bedre og mer rettferdig lønnsutvikling i bransjen. Du vil vel ha den lønna du fortjener? Sjekk lønna di her

Regulert arbeidstid

I arbeidsmiljøloven har vi bestemmelser om arbeidstid, fritid og hvile. Jobber du for mye er det større risiko for å gjøre feil og skade seg. Med regulert arbeidstid kan du planlegge hverdagen din – du vet når du skal på jobb og når du har fri. Og du kan si ja til å gå på kino i morgen.

Sykepenger, feriepenger og overtidsbetalt

Sykepenger, feriepenger og overtidsbetaling har du krav på når du jobber hvitt. Du sier vel ikke nei takk til dette?

Grunnlag for å søke lån

Når du skal søke om lån vil banken ha dokumentasjon på inntekten din. Lønnsslippen din vil være avgjørende for hvor mye lån du kan få. Du vil vel ikke bo hjemme til du er 40?

Kilde: spleiselaget.no/artikler/spleiselaget-laerling