Ung gutt som jobber med elektro- og datateknologi

Sitat 3 lærling

Hvorfor valgte du å gå elektro/elektrikerfaget
Jeg ønsket en fremtid hvor jeg får en tidlig og sterk utdanning og føler jeg hjelper andre mennesker på en faglig måte! Samtidig som det finnes ekstremt mange veier å gå etterpå.
Hvordan har du opplevd læretiden din i bedriften
Jeg har opplevd den som ryddig og veldig ordentlig! Jeg føler jeg har blitt sett og fått det jeg har trengt for å få riktig opplæring.
Hvordan opplever du samarbeidet med Lærlingsenteret Innlandet
Ekstremt Bra! Jeg føler jeg har blitt faglig styrket, og har fått svar og blitt ivaretatt og veiledet dit jeg er. VG3 kurset og oppfølgingen generelt har vært svært hjelpsom!

John Magnus Hansebråten