Ilustrasjon penn. Foto AmCreations

De viktigste endringene i ny opplæringslov

Mye av innholdet i dagens opplæringslov videreføres når den nye opplæringsloven trer i kraft 1. august 2024. Det er imidlertid også gjort noen endringer og tydeliggjøringer i ny lov.

Les mer om de viktigste endringene på Utdanningsdirektoratets nettsider.