Geir Atle

Sitat 2 lærebedrifter

Ved å være lærebedrift og ta inn lærlinger styrker man fremtiden, tilfører ny kompetanse og man sikrer rekruttering og opplæring av kvalifisert arbeidskraft. Å være lærebedrift viser at man tar samfunnsansvar, samtidig som det bidrar til utvikling av fagene i vår bransje.
Medlemsbedriften spiller en nøkkelrolle i opplæringen, og gjennom et tett samarbeid med opplæringskontoret holdes fokus på opplæringen, så den holder standarden som kreves til målet mot et fagbrev.
Med et opplæringskontor får lærebedriften en god samarbeidspart i oppfølging av lærlingen, og et bidrag som sikrer at lærlinger får kompetanseheving, nødvendige kurs og riktige støtteordninger. Et tett og godt samarbeid mellom lærebedriften og opplæringskontoret, er veien å gå mot suksess og et fagbrev.

Geir Atle Sagnæs, Minel Gjøvik AS